Stichting Techniekpromotie

Wetenschap en technologie verankeren ... doen we samen

Ieder kind in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar bereiken en kennis laten maken met wetenschap en technologie.

Missie

We maken ons sterk om wetenschap en technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap en technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken

Visie

Wij focussen ons op het behouden en vergroten van de technische instroom op alle niveaus. Daarbij blijft het verhogen van de diversiteit (meer meisjes en allochtonen) de aandacht verdienen. Ook willen we de kwaliteit van de instroom verbeteren. Hierbij hoort een uitstekende bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming rondom wetenschap en technologie. We laten leerlingen de relevantie van de bètavakken in de praktijk ervaren. Juist dat is de sleutel tot succes.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit uitvoerende (dagelijkse) en niet uitvoerende (algemene bestuursleden).

Het bestuur heeft de inrichting van de samenwerking in de Stichting en de beloning van de bestuursleden en de medewerkers vastgelegd in het beloningsbeleid. De jaarrekening/jaarverslag 2019 vindt u hier.

Dagelijks bestuur:

  • prof.dr.ir. Rob Fastenau (voorzitter)
    Decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft
  • drs. Jolie van Wevelingen (penningmeester)
    Directeur bedrijfsvoering Faculteit Electrical Engineering en Faculteit Technische Natuurkunde Technische Universiteit Eindhoven

Adresgegevens

ANBI status

RSIN: 811173513               KVK: 17149911

Stichting Techniekpromotie is sinds januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status wordt door de belastingdienst toegekend aan een organisatie die zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Zo zijn giften aan de ANBI voor de donateurs aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Verder hoeft een ANBI geen belasting te betalen over nagelaten erfenissen en schenkingen. En vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI, wat eveneens aftrekbaar is.

Om te voldoen aan de ANBI-voorwaarden dient de instelling een aantal gegevens openbaar te maken op de eigen site, conform de opgave van de Belastingdienst. De gegevens van Stichting Techniekpromotie en de jaarrekening/jaarverslag zijn hierboven vermeld en te lezen. Het beleidsplan en is hieronder in te zien.

Beleidsplan Stichting Techniekpromotie