Stichting Techniekpromotie

Wetenschap en technologie verankeren ... doen we samen

Ieder kind in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar bereiken en kennis laten maken met wetenschap en technologie.

Missie

We maken ons sterk om wetenschap en technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap en technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken

Visie

Wij focussen ons op het behouden en vergroten van de technische instroom op alle niveaus. Daarbij blijft het verhogen van de diversiteit (meer meisjes en allochtonen) de aandacht verdienen. Ook willen we de kwaliteit van de instroom verbeteren. Hierbij hoort een uitstekende bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming rondom wetenschap en technologie. We laten leerlingen de relevantie van de bètavakken in de praktijk ervaren. Juist dat is de sleutel tot succes.

In het kort

Stichting Techniekpromotie in een oogopslag? Bekijk dan de infographic:

Nederlands

Engels

Techniek voor jouw wereld

Goede technici, opgeleid aan een vmbo, een mbo, hbo of aan een universiteit, zijn meer dan ooit nodig voor de grote uitdagingen van deze tijd. Helaas kiezen te weinig jongeren voor een techniek opleiding. Zo’n opleiding bied je niet alleen een goede kans op een mooie loopbaan, maar stelt je ook in staat om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem door de energietransitie te versnellen of aan het realiseren van meer betaalbare woningen of het verbeteren van de gezondheid zorg. Het is toch ondenkbaar om die uitdagingen zonder goede technici op te lossen.

Daarom zet ik me nu in voor Stichting Techniekpromotie. STP maakt techniek programma’s voor het basis en voortgezet onderwijs. Programma’s die jaarlijks terugkeren in een groeiend aantal scholen en voortdurend verbeterd worden. Honderdduizend kinderen zijn elk jaar acht weken lang in hun school met zo’n programma in de weer. Programma’s waarin de uitdagingen van deze tijd jongeren inspireren.

Rob Fastenau
Voorzitter van Stichting Techniekpromotie
Emeritus decaan Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft
Voormalig CTO van FEI Company

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit uitvoerende (dagelijkse) en niet uitvoerende (algemene) bestuursleden.

Het bestuur heeft de inrichting van de samenwerking in de Stichting en de beloning van de bestuursleden en de medewerkers vastgelegd in het beloningsbeleid. De jaarrekening/jaarverslag 2020 vindt u hier.

Dagelijks bestuur:

  • prof.dr.ir. Rob Fastenau (voorzitter)
    Decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft
  • prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman (Bart) (bestuurslid)
    Decaan Faculteit Engineering Technology,  Universiteit Twente

Adresgegevens

European Alliance for Apprenticeships (EAfA)

Sinds 1 januari 2020 is Stichting Techniekpromotie lid van de European Alliance for Apprenticeships. Dit Europees Verbond voor Leerplaatsen is een platform gecoördineerd door de Europese Commissie. Het platform verenigt overheden, bedrijven, sociale partners en anderen om een hogere kwaliteit, betere voorziening en een verbeterd imago van het leerlingstelsel in Europa te bevorderen.

Wij vinden het belangrijk dat iedere student die stage loopt dit doet aan de hand van een echte opdracht als voorbereiding op de toekomst. Ons doel is wetenschap en technologie te integreren in het leerstelsel en hierdoor een positieve beeldvorming bij jongeren ten opzichte van technische leerplaatsen te creëren.

Meer informatie over de rol van Stichting Techniekpromotie binnen de Alliantie kunt u vinden via onze pledge op de website van de Europese Commissie.

ANBI status

RSIN: 811173513               KVK: 17149911

Stichting Techniekpromotie is sinds januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status wordt door de belastingdienst toegekend aan een organisatie die zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Zo zijn giften aan de ANBI voor de donateurs aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Verder hoeft een ANBI geen belasting te betalen over nagelaten erfenissen en schenkingen. En vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI, wat eveneens aftrekbaar is.

Om te voldoen aan de ANBI-voorwaarden dient de instelling een aantal gegevens openbaar te maken op de eigen site, conform de opgave van de Belastingdienst. De gegevens van Stichting Techniekpromotie en de jaarrekening/jaarverslag zijn hierboven vermeld en te lezen.

Het formulier Publicatieplicht Fondsenwervende instellingen vindt u hier.

Het beleidsplan is hier in te zien: Beleidsplan Stichting Techniekpromotie.