Educatie

Focus op positieve beeldvorming en talentontwikkeling

Door onderzoekend en ontwerpend leren vullen je leerlingen hun gereedschapskist voor de toekomst.

Waar aanvankelijk onze focus lag op het vergroten van de studenteninstroom van de technische universiteiten (inmiddels op peil), ligt het accent nu op het behouden van de technische instroom op alle niveaus. Daarbij blijft het verhogen van de diversiteit (meer meisjes en allochtonen) de aandacht verdienen. Ook willen we de kwaliteit van de instroom verbeteren. Dit doen we door docenten van het PO en VO te adviseren en de instrumenten (lesmateriaal van de programma’s) aan te reiken waarmee zowel leerlingen als leerkrachten zich educatief kunnen ontwikkelen.

Onze educatieve programma’s zijn van grote meerwaarde vanwege:

  • de bewezen hoge kwaliteit en educatieve verantwoording;

  • het grote en nog altijd groeiende bereik;

  • de toepasbaarheid voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar;

  • de snelle verankering in het curriculum;

  • de opbouw van lokaal, naar regionaal en landelijk;

  • de koppeling aan de landelijke events;

  • de kant-en-klare lesmaterialen, kosteloos ter beschikking gesteld en eenvoudig in te zetten door docenten.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit is een actueel thema waar we ook in het onderwijs iets mee ‘moeten’. Het lijkt een gemakkelijk thema, maar de ervaring leert dat dat niet zo is. In onze programma’s zien we dat jongens toch vaker de ‘technische rol’ in een project krijgen toebedeeld en dat meisjes vooral worden ingezet om de presentatie te maken. Sterker nog, wanneer we vragen op welke manier een team wordt samengesteld zien we dat er vaak nauwelijks bij wordt stilgestaan welke gevolgen de gekozen aanpak heeft.

We hebben een handleiding geschreven waarbij we ingaan op de begrippen diversiteit en inclusie en proberen het bewustzijn te prikkelen om met een andere bril te kijken naar de kinderen in een klas. 

In deze handleiding bieden we je handvatten, die je onder andere kunt gebruiken bij het werken met onze programma's.