Educatie

Focus op positieve beeldvorming en talentontwikkeling

Door onderzoekend en ontwerpend leren vullen je leerlingen hun gereedschapskist voor de toekomst.

Waar aanvankelijk onze focus lag op het vergroten van de studenteninstroom van de technische universiteiten (inmiddels op peil), ligt het accent nu op het behouden van de technische instroom op alle niveaus. Daarbij blijft het verhogen van de diversiteit (meer meisjes en allochtonen) de aandacht verdienen. Ook willen we de kwaliteit van de instroom verbeteren. Dit doen we door docenten van het PO en VO te adviseren en de instrumenten (lesmateriaal van de programma’s) aan te reiken waarmee zowel leerlingen als leerkrachten zich educatief kunnen ontwikkelen.

Onze educatieve programma’s zijn van grote meerwaarde vanwege:

  • de bewezen hoge kwaliteit en educatieve verantwoording;

  • het grote en nog altijd groeiende bereik;

  • de toepasbaarheid voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar;

  • de snelle verankering in het curriculum;

  • de opbouw van lokaal, naar regionaal en landelijk;

  • de koppeling aan de landelijke events;

  • de kant-en-klare lesmaterialen, kosteloos ter beschikking gesteld en eenvoudig in te zetten door docenten