Lesmateriaal en jurycoördinatie: de educatief medewerker aan het woord

Lesmateriaal en jurycoördinatie: de educatief medewerker aan het woord

De wereld verandert snel, vooral op het gebied van wetenschap en technologie. Stichting Techniekpromotie wil kinderen via haar educatieve programma’s kennis laten maken met technologie en de werkwijze van de onderzoeks- en ontwerpcyclus. Daarmee kun je in veel vakgebieden diverse soorten problemen oplossen. Het is goed om de basis daarvoor al op jonge leeftijd te leggen. We hopen dat mensen over een paar jaar zullen zeggen: “De onderzoeks- en ontwerpcyclus, wie is er niet groot mee geworden!”.

Als educatief medewerker ben ik al met het nieuwe seizoen bezig terwijl de evenementen van het lopende seizoen nog in volle gang zijn. Het is altijd een beetje gek, maar ook leuk om zo vroeg alweer voor het volgende schooljaar bezig te zijn.

Educatieve programma’s

FLL19 gvb

Voor FIRST® LEGO® League® bedenkt de Amerikaanse organisatie FIRST ieder jaar een nieuw thema. Dit zijn altijd actuele en brede thema’s, waar kinderen erg enthousiast over zijn. Zo is het thema dit seizoen RePLAYSM, over bewegen en sport! Mijn rol hierin is bijdragen aan de vertaling van het materiaal, vooral om te beoordelen of dit geschikt is voor het Nederlandse onderwijs.

 EC17 Soest 065

Bij Eureka!Cup gaat het om actuele en échte vraagstukken. Die komen van medewerkers van grote landelijke bedrijven en overheidsinstellingen, met échte problemen. Zij vinden het prachtig dat jongeren meedenken over de oplossingen waar zij zelf met hart en ziel aan werken. Vaak is het knap lastig om te kiezen uit de vele interessante vraagstukken die zij opperen bij de brainstormsessies. Het lesmateriaal wordt geschreven door kundige studenten van Universiteit Twente. Hier heb ik met name een spilfunctie tussen de opdrachtgevers en de auteurs.

 Marie José Brandsen 74 bewerkt

Het programma OO Techniek komt uit onze eigen koker. Als er eenmaal een aansprekend onderwerp gekozen is, ga ik ideeën verzamelen en die kneden tot lesmateriaal: korte teksten, goede bronnen – waaronder (voor)leesboeken –, ideeën voor experimenten, en opties voor verbreding en verdieping. Met name de ideeën om het lesmateriaal vakoverstijgend te gebruiken zijn belangrijk vanwege het overvolle lesprogramma van het basisonderwijs.

  DSC1134 HR

Ons nieuwe programma Work on Robots voor bovenbouw havo & vwo is bedoeld om laagdrempelig aan de slag te gaan met Arduino robots. Voor het eerste seizoen heeft het Ministerie van Defensie een mooi thema ingebracht: Rescue Robots, die kunnen helpen bij het redden van mensenlevens na een ramp.

 Feedback

Bij al deze programma’s wordt het werk van de kinderen van feedback voorzien, zodat zij er veel van leren voor hun volgende project. Ik begeleid de juryleden bij de beoordeling van het werk van de teams, over het eindproduct, maar ook – en zeker zo belangrijk – over het leerproces. Onze evenementen zijn de kers op de taart. De combinatie van feedback op inhoud en het element van vriendschappelijke competitie geeft een hoge motivatie voor kinderen.

Samen aan de slag met de onderzoeks- en ontwerpcyclus; zo stimuleert Stichting Techniekpromotie de talenten van vandaag voor de wereld van morgen!

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Welke nieuwsbrieven wilt u ontvangen?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer